7 citátov o zákazníkoch

Super akcia – hocičo, o čom si zákazník myslí, že na tom obchod stráca peniaze.

Kin Hubbard

Je o toľko jednoduchšie byť milý, byť úctivý, vcítiť sa do zákazníkovej kože a snažiť sa pochopiť ako by ste mu mohli pomôcť ešte skôr ako on požiada o pomoc ako sa snažiť opraviť narušený zákaznícky vzťah.

Mark Cuban

Najdôležitejšie je predvídať, kam budú smerovať zákazníci a byť krok pred nimi.

Philip Kotler

Zákazníci kupujú z vlastných dôvodov, nie z vašich.

Orvel Ray Wilson

Hovoríme, že musíte rozumieť zákazníkom, ktorým chcete slúžiť a vyberať si ich. Nechoďte len tak za každým. Starostlivo si zadefinujte trh na základe segmentácie a potom sa tam pozicionujte ako špička na cieľovom trhu. Nechoďte na cieľový trh, kde nie ste špička.

Phillip Kotler

Dobrí zákazníci sú aktívum, ktorí ak sú dobre menežovaní a poskytujú sa im kvalitné služby, oplatia to firme pekným prílevom príjmov počas celej doby životnosti.

Phillip Kotler

Nesústreďte sa na konkurenciu, sústreďte sa na zákazníka.

Scott Cook