Čo potrebujete k tomu, aby ste začali podnikať?

Na facebook stránke Bohatý otec chudobný otec som sa pýta ľudí, čo potrebujú k tomu, aby začali podnikať. Otázka presne znela takto:

Čo potrebujete k tomu, aby ste začali podnikať? Alebo čo vám bráni v tom, aby ste podnikali?

Odpovede dopadli podľa očakávania. Väčšine ľuďom chýba kapitál alebo investor. Išlo ale prevažne o tieto odpovede:

  • Dostatok informácii hlavne z právneho hľadiska
  • Legislatíva
  • Sebavedomie, odhodlanie, podpora blízkej osoby
  • Dobrý nápad a čas
  • Chuť a pevná vôľa
  • Informácie
  • Rôzne povolenia
  • kapitál alebo investor

Otázka pre Vás znie rovnako: Čo potrebujete k tomu, aby ste začali podnikať? Dajte mi vedieť a napíšte komentár pod článkom.