Robert T. Kiyosaki a jeho najlepšie citáty

Strach z možnosti urobiť chybu bráni ľuďom v činnosti. Ale učíme sa všetci z vlastných chýb !

Robert T. Kiyosaki

Najmocnejší aktívom, ktoré všetci máme, je naša myseľ. Ak je dobre vytrénovaná, dokáže vytvoriť obrovské bohatstvo.

Robert T. Kiyosaki

Škola je jediný biznis, ktorý nedáva „zákazníkom“ – žiakom to, čo chcú, a potom ich obviňuje za svoje vlastné neúspechy.

Robert T. Kiyosaki

Myslenie je najťažšia činnosť zo všetkých. Preto sa mu venuje tak málo ľudí.

Robert T. Kiyosaki

Pracuj aby si sa učil – nie pre PENIAZE !

Robert T. Kiyosaki

Zmeniť „deko“ predstavy niekedy vyžaduje „tonu“ vzdelania !

Robert T. Kiyosaki

Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, pretože sa ešte nenaučili báť.

Robert T. Kiyosaki

To, čo nevieš je tvoje najväčšie riziko. Keďže je tu stále, nauč sa ho riadiť – nie sa mu VYHÝBAŤ!

Robert T. Kiyosaki

Finančná inteligencia sa netýka ani tak toho, koľko peňazí zarobíš, ako skôr toho, koľko peňazí máš, do akej miery tieto peniaze pre teba pracujú a koľkým generáciám vystačia.

Robert T. Kiyosaki

Najbohatší ľudia na svete sa učia kupovať a predávať podniky, nie pracovať pre iných.

Robert T. Kiyosaki

Najbohatší ľudia sveta hľadajú a budujú siete. Všetci ostatní hľadajú prácu

Robert T. Kiyosaki

Zákony vo viacerých krajinách veľmi sťažujú prepustenie zamestnanca z dôvodu jeho lenivosti. Ale podnikatelia sú prepúšťaní každý deň – vyhadzuje ich trh. Podnikanie netoleruje lenivosť.

Robert T. Kiyosaki

Tvojim najväčším bohatstvom je to, čo vieš. To, čo nevieš, je tvoje najväčšie riziko.

Robert Kiyosaki

Pravidlo číslo jedna. Musíte poznať rozdiel medzi aktívami a pasívami a kupovať aktíva. Ľudia z nižších a stredných tried získavajú pasíva, ale považujú ich za aktíva. Aktívum je niečo, čo do môjho vrecka vkladá peniaze. Pasívum je niečo, čo peniaze z môjho vrecka vyťahuje.

Robert T. Kiyosaki

Naše myšlienky sú odrazom našej duše a celkovej mienky, ktorú o sebe máme.

Robert T. Kiyosaki

Tvoja myseľ je najsilnejší nástroj, nad ktorým máš nadvládu.

Robert T. Kiyosaki

Sú milióny vecí, ktoré môžeš robiť, aby si mal milión dolárov. Tvoja práca je nájsť jednu vec z milióna, v ktorej máš predpoklady byť najlepší.

Robert T. Kiyosaki

Najväčšie riziko je neriskovať a neučiť sa z vlastných chýb, kým si ešte mladý.

Robert T. Kiyosaki

Zodpovednosť za svoje financie vezmite do vlastných rúk. Buď budete pánmi peňazí, alebo ich otrokmi.

Robert T. Kiyosaki

Ľudia, ktorí svoje peniaze rozumne utrácajú, budú vždy bohatší ako tí, ktorí múdro sporia.

Robert Kiyosaki

Množstvo ľudí sa finančne trápi, pretože dali na rady predajcov a nie na rady bohatých ľudí.

Robert T. Kiyosaki

Pre rozpoznanie dobrej finančnej rady od tej zlej je dôležité dobré finančné vzdelanie.

Robert Kiyosaki

Čím viac chýb urobíš, tým viac sa naučíš.

Robert T. Kiyosaki

Dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote.

Robert T. Kiyosaki

Hry vyžadujú viac ako len jeden druh inteligencie a sú lepšími učiteľmi ako pedagógovia.

Robert T. Kiyosaki

Rozvíjanie vrodených schopností dieťaťa doma, je oveľa dôležitejšie, ako jeho prospech v škole !

Robert T. Kiyosaki

Bohatí ľudia si doprajú luxus ako poslední, zatiaľ čo chudobní ľudia a stredná vrstva ho majú tendenciu kupovať ako prví.

Robert T. Kiyosaki

Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť !

Robert T. Kiyosaki