Zopár hodnotných myšlienok z knihy Kto bude plakať, keď umrieš?

Ak chcete žiť svoj život naplno, začnite viac riskovať a robiť veci, ktorých sa obávate. Prijmite neistotu a prestaňte kráčať cestou najmenšieho odporu.

Problém s každodenným rozčuľovaním je, že sa z toho stane návyk. A ako pri väčšine návykov, netrvá dlho a stanú sa súčasťou našej osobnosti. Začnú sa kaziť osobné vzťahy, rozpadať pracovné vzťahy, a keď vám prischne prezývka “rozbuška”, vaša dôveryhodnosť klesne.

Mnohí z veľmi úspešných ľudí, ktorých poznám, majú jeden rovnaký návyk: vo svojom aute počúvajú audionahrávky. Tým transformujú čas strávený v aute na vzdelávanie a z áut si robia mobilné univerzity. Keď svoje auto zmeníte na “školu na kolesách”, bude to jedna z najlepších investícií, akú ste kedy urobili.

Skutočným problém je, že na čítanie a sledovanie negatívnych správ sa dá ľahko vybudovať návyk.

Ako povedal George Bernard Shaw: “Ľudia, ktorým sa darí na tomto svete, sú tí, ktorí vstanú a hľadajú také okolnosti, aké si želajú, a ak ich nemôžu nájsť, vytvoria ich”

Skutočne by ste chceli žiť vo svete, v ktorom všetci vyzerajú, konajú a myslia presne tak ako vy? Bolo by to poriadne nudné miesto. Aby ste žili šťastnejší, pokojnejší život, začnite vnímať, že bohatosť našej spoločnosti tkvie v jej rozmanitosti.

Tieto hodnotné myšlienky nájdete v knihe Kto bude plakať, keď umrieš?